vernostny program3.jpg

Vernostný program KONDELA s.r.o.
Pre nás ste viac ako iba zákazník. Vážime a ceníme si každého, kto u nás nakupuje. Ako prejav vďaky prinášame Vernostný program, v ktorom môžete iba získať. Každé euro, minuté u nás, zarába. Nakupovať nábytok na e-shope www.kondela.sk sa skutočne oplatí. Ako registrovaný zákazník môžete u nás pravidelne nakupovať tovar so zľavou vo výške 13 %.
Ako to funguje? Zoznámte sa s Vernostným programom KONDELA s.r.o.

Všeobecné podmienky členstva vo Vernostnom programe:

1. Usporiadateľ

1.1. Vernostný program prináša spoločnosť KONDELA s.r.o., so sídlom Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovenská republika, IČO: 36 409 154, DIČ: 2020130035, IČ DPH SK: SK2020130035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č 13956 / L (ďalej len "KONDELA s.r.o.").

1.2. Výhody Vernostného programu môžete využiť pri nákupe na e-shope www.kondela.sk, ktorého prevádzkovateľom je KONDELA s.r.o.

2. Vznik a trvanie členstva

2.1. Členom Vernostného programu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

2.2. Členstvo vo Vernostnom programe získate registráciou pri prvom nákupe na e-shope www.kondela.sk vyplnením registračného formulára. V registračnom formulári je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou*: e-mail, meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, štát, telefónne číslo vo formáte (+421) 9xx xxx xxx.

2.3. Pri registrácii vyjadrujete svoj súhlas s Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.kondela.sk, ktoré sú prístupné na webovej stránke.

2.4. Členstvo vo vernostnom programe je platné počas doby platnosti vašej registrácie.

2.5. Vernostný program sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

3. Zľavy a podmienky získania zľavy

3.1. Pri nákupoch na e-shope www.kondela.sk máte možnosť získať zľavu na ďalší nákup vo výške od 4 % do 13 % z celkovej ceny objednávky.

3.2. Výška zľavy závisí od sumáru nákupov, ktoré ste vykonali po prihlásení do e-shopu Vaším heslom. Heslo vám bolo pridelené pri registrácii.

3.3. Hodnota každého nákupu sa pripočítava k poslednému sumáru. Konečná hodnota určuje, akú vysokú zľavu si môžete uplatniť z ďalšieho nákupu. Zľavu je možné uplatniť najskôr až pri nasledujúcom nákupe.

4. Štyri stupne odmeňovania

4.1. Po splnení podmienok budete zaradený do jedného zo štyroch stupňov odmeňovania:

1. stupeň: BRONZOVÝ KLIENT
2. stupeň: STRIEBORNÝ KLIENT
3. stupeň: ZLATÝ KLIENT
4. stupeň: VIP KLIENT

4.2. Povinnosti a výhody vyplývajúce zo zaradenia do 1. stupňa - BRONZOVÝ KLIENT:

Povinnosti členov:
Aby ste mohli byť zaradený do 1. stupňa Bronzový klient, je nutné pri prvom nákupe na našom e-shope www.kondela.sk vyplniť a odoslať registračný formulár. Pri potvrdení registrácie získavate jedinečné heslo, ktoré bolo pridelené k vášmu kontu. Heslo vám bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Heslo si uschovajte. Odporúčame použiť ho pri každom ďalšom nákupe. Iba tak sa výška vašej zľavy bude zvyšovať.

Výhody členstva:
Do 1. stupňa odmeňovania – Bronzový klient – budete zaradený, keď sumár vašich nákupov na našom e-shope dosiahne hodnotu 500 Eur. Pri každom ďalšom nákupe (po prihlásení sa do e-shopu heslom) získavate 4 % zľavu z celkovej hodnoty zakúpeného tovaru. Bronzovým klientom ostávate do výšky celkového sumáru 2.000 Eur. Hodnoty objednávok sa spočítavajú na každú registráciu zvlášť.

4.3. Povinnosti a výhody vyplývajúce zo zaradenia do 2. stupňa - STRIEBORNÝ KLIENT:

Povinnosti členov:
Aby ste mohli byť zaradený do 2. stupňa Strieborný klient, je nutné uskutočniť nákup na našom e-shope www.kondela.sk. Pri nákupe sa prihláste do svojho konta heslom, ktoré ste získali pri registrácii. Heslo vám bolo odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Heslo si uschovajte. Odporúčame použiť ho pri každom ďalšom nákupe. Iba tak sa výška vašej zľavy bude zvyšovať.

Výhody členstva:
Do 2. stupňa odmeňovania – Strieborný klient – budete zaradený, keď sumár vašich nákupov na našom e-shope dosiahne hodnotu 2.001 Eur. Pri každom ďalšom nákupe (po prihlásení sa do e-shopu heslom) získavate 6 % zľavu z celkovej hodnoty zakúpeného tovaru. Strieborným klientom ostávate do výšky celkového sumáru 6.000 Eur. Hodnoty objednávok sa spočítavajú na každú registráciu zvlášť.

4.4. Povinnosti a výhody vyplývajúce zo zaradenia do 3. stupňa - ZLATÝ KLIENT:

Povinnosti členov:
Aby ste mohli byť zaradený do 3. stupňa Zlatý klient, je nutné u kutočniť nákup na našom e-shope www.kondela.sk. Pri nákupe sa prihláste do svojho konta heslom, ktoré ste získali pri registrácii. Heslo vám bolo odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Heslo si uschovajte. Odporúčame použiť ho pri každom ďalšom nákupe. Iba tak sa výška vašej zľavy bude zvyšovať.

Výhody členstva:
Do 3. stupňa odmeňovania – Zlatý klient – budete zaradený, keď sumár vašich nákupov na našom e-shope dosiahne hodnotu 6.001 Eur. Pri každom ďalšom nákupe (po prihlásení sa do e-shopu heslom) získavate 10 % zľavu z celkovej hodnoty zakúpeného tovaru. Zlatým klientom ostávate do výšky celkového sumáru 10.000 Eur. Hodnoty objednávok sa spočítavajú na každú registráciu zvlášť.

4.5. Povinnosti a výhody vyplývajúce zo zaradenia do 4. stupňa - VIP KLIENT:

Povinnosti členov:
Aby ste mohli byť zaradený do 4. stupňa VIP klient, je nutné uskutočniť nákup na našom e-shope www.kondela.sk. Pri nákupe sa prihláste do svojho konta heslom, ktoré ste získali pri registrácii. Heslo vám bolo odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Heslo si uschovajte. Odporúčame použiť ho pri každom ďalšom nákupe. Iba tak sa výška vašej zľavy bude zvyšovať.

Výhody členstva:
Do 4. stupňa odmeňovania – VIP klient – budete zaradený, keď sumár vašich nákupov na našom e-shope dosiahne hodnotu 10.001 Eur. Pri každom ďalšom nákupe (po prihlásení sa do e-shopu heslom) získavate 13 % zľavu z celkovej hodnoty zakúpeného tovaru. VIP klientom ostávate na dobu neurčitú. 13 % zľava vám bude uplatnená pri každom ďalšom nákupe.

5. Vernostný program a iné zľavy

5.1. Zľavy získané vo Vernostnom programe nie je možné kombinovať s inými zľavami (napríklad zľavové kódy).

5.2. Zľavy získané vo Vernostnom programe platia aj na zlacnený a akciový tovar (napríklad výpredajový tovar).

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Člen Vernostného programu potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v súvislosti s registráciou na e-shope www.kondela.sk, predovšetkým kontaktné údaje, sú pravdivé a presné.

6.2. Člen Vernostného programu potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami členstva Vernostného programu a súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, mesto, PSČ, telefón a e-mail spoločnosťou KONDELA s.r.o., so sídlom Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovenská republika, IČO: 36 409 154, DIČ: 2020130035, IČ DPH SK: SK2020130035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č 13956 / L pre marketingové účely spoločnosti, účely Vernostného programu spoločnosti, spotrebiteľských súťaží a informovanie o dostupnosti výrobkov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.3. Tento súhlas je udelený na dobu platnosti Vašej registrácie a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

6.4.. Člen Vernostného programu má právo:
- na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov za podmienok stanovených zákonom;
- obrátiť sa na spoločnosť KONDELA ako na správcu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení k náprave, ak zistí, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu povinností správcu či inej osoby, ktorá tieto údaje spracováva.

V takom prípade má člen vernostného programu právo požadovať, aby tieto osoby:

- poskytli vysvetlenie k osobným údajom;
- sa zdržali takého konania, ktorým porušujú svoje povinnosti, odstránili takto vzniknutý stav či poskytli na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie;
- vykonali opravu alebo doplnenie osobných údajov tak, aby boli pravdivé a presné;
- zablokovali alebo zlikvidovali osobné údaje.

7. Zánik členstva

7.1. Členstvo vo vernostnom programe zaniká:

- písomnou žiadosťou člena o zrušenie členstva vo vernostnom programe
- vylúčením člena Vernostného programu spoločnosťou KONDELA s.r.o.

7.2. Spoločnosť KONDELA môže vylúčiť člena Vernostného programu z nižšie uvedených dôvodov:
- člen Vernostného programu uviedol v súvislosti so vznikom členstva nepravdivé alebo neúplné informácie;
- člen vernostného programu akýmkoľvek spôsobom zneužije členstvo alebo práva z neho vyplývajúce;
- člen vernostného programu akýmkoľvek spôsobom spôsobí akúkoľvek ujmu spoločnosti KONDELA alebo samotnému Vernostného programu, a to predovšetkým hmotnú škodu alebo nemajetkovú ujmu na dobrom mene či povesti.

8. Záverečné ustanovenie

8.1. Spoločnosť KONDELA si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky členstva, rovnako ako aj Všeobecné obchodné podmienky. Akúkoľvek zmenu je však povinná okamžite zverejniť na webovej stránke www.kondela.sk. Všetky zmeny sú platné a účinné odo dňa zverejnenia týchto zmien na vyššie uvedenej webovej stránke. Nárok na poskytnutie zľavy nie je právne vymáhateľný.

8.2. Kontaktné údaje pre komunikáciu so spoločnosťou KONDELA sú nasledujúce:

KONDELA s. r. o.
Závodná 459
027 43 Nižná
Slovenská republika
0850 123 234
[email protected]