na základe vykonaných skúšok sa zistilo, že sa jedná o nebezpečné výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko a ich používanie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nižšie uvedené výrobky preto sťahujeme z trhu a pristupujeme k spätnému prevzatiu od spotrebiteľov.
 
Zákazníkov týmto vyzývame, aby uvedené výrobky ihneď prestali používať a vrátili ich späť niektorým z uvedených spôsobov. Kúpna cena bude zákazníkom refundovaná v plnom rozsahu a to aj bez predloženia potvrdenia o kúpe výrobku, vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré vzniknú pri spätnom prevzatí nebezpečného výrobku.
 
Pre bližšie informácie o procese vrátenia výrobkov nás, prosím, kontaktujte na tel. čísle 02/40 100 100 alebo na e-mailovej adrese [email protected].
Výrobky môžete odovzdať v ktorejkoľvek z našich predajní alebo poslať poštou na adresu:
 
KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893
027 44 Tvrdošín
 
Spoločnosť KONDELA s.r.o. sa ospravedlňuje za všetky spôsobené nepríjemnosti.

TEMPO KONDELA GLOD TYP 1 SYDA-042158 JKP 0000303860
TEMPO KONDELA GLOD TYP 2 SYDA-042153 JKP 000030386
TEMPO KONDELA GLOD TYP 3 SYDA-042154 JKP 0000303863
TEMPO KONDELA GLOD TYP 4 SYDA-042155 JKP 0000303864
TEMPO KONDELA GLOD TYP 5 SYDA-042156 JKP 0000303866
TEMPO KONDELA GLOD TYP 6 SYDA-042157 JKP 0000303868