Aby bol nákup pre vás maximálne výhodný...

Vážime a ceníme si každého zákazníka. Preto sme pre vás okrem Vernostného programu KONDELA s.r.o. pripravili aj Zľavový program pre držiteľov karty Sphere Card, Coop Jednota alebo Azet, v ktorom vám prinášame množstvo výhod.

Všeobecné podmienky Zľavového programu pre držiteľov kariet:


1. Usporiadateľ

1.1. Zľavový program prináša spoločnosť KONDELA s.r.o., so sídlom Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovenská republika, IČO: 36 409 154, DIČ: 2020130035, IČ DPH SK: SK2020130035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č 13956 / L (ďalej len "KONDELA s.r.o.").

1.2. Výhody Zľavového programu môžete využiť pri nákupe na e-shope www.kondela.sk, ktorého prevádzkovateľom je KONDELA s.r.o, alebo na ktorejkoľvek z našich kamenných predajní označených KONDELA.


2. Vznik a trvanie členstva

2.1. Členom Zľavového programu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je držiteľom vernostných kariet Sphere Card, Coop Jednota alebo Azet.


3. Zľava pre držiteľov vernostnej karty Sphere Card

3.1. Výhody karty Držiteľ karty Sphere Card, vydanej na predajniach Kondela alebo v prevádzkach ďalších zmluvných partnerov spoločnosti Sphere, má možnosť získať zľavu pri každom nákupe v sieti našich predajní KONDELA alebo na e-shope www.kondela.sk.

Ide o poskytnutie nasledujúcich zliav:

 •     3 % zľava na tovar v platných akciových letákoch
 •     3 % zľava na tovar pri nákupe cez e-shop www.kondela.sk
 •     3 % zľava na nákup v sieti predajní KONDELA
 •     3 % zľava na ostatný nábytkový sortiment

3.2.
Vyššie uvedené zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny tovarov.

Zľavy sa nevzťahujú na špeciálne výpredajové ceny tovarov a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami poskytovanými spoločnosťou Kondela (napríklad zľavové kódy a podobne).

Zľavu si viete uplatniť pri nákupe tovaru v hotovosti, platobnou kartou alebo cez splátkovú spoločnosť Quatro.

3.3.
Pre uplatnenie zľavy na predajniach označených KONDELA sa preukážte svojou kartou SPHERE CARD pri platení za tovar.

Pre uplatnenie zľavy na e-shope www.kondela.sk je potrebné vyplniť registračný formulár s kódom karty SPHERE CARD. Ešte pred výberom tovaru do košíka sa prihláste, zľava vám bude automaticky priznaná a odpočítaná z ceny tovaru.

3.4.
Táto karta zároveň oprávňuje držiteľa využívať výhody a zľavy vo výške 5 až 30 % na viac ako 10 000 obchodných miestach v Slovenskej a Českej republike. Tieto obchodné miesta sú označené logom, certifikátom a stojančekom v blízkosti pokladne.

Kompletný zoznam zmluvných partnerov, ktorý sa pravidelne aktualizuje, nájdete na webovej stránke www.sphere.sk v elektronickom katalógu.


4. Zľava pre držiteľov vernostnej karty COOP JEDNOTA KLASIK

4.1. Výhody karty
Držiteľ karty COOP JEDNOTA KLASIK má možnosť získať zľavu pri každom nákupe na e-shope www.kondela.sk a v sieti našich predajní KONDELA.

Ide o poskytnutie nasledujúcich zliav:

 •     3 % zľava na tovar v platných akciových letákoch
 •     3 % zľava na tovar pri nákupe cez e-shop www.kondela.sk
 •     3 % zľava na nákup v sieti predajní KONDELA
 •     3 % zľava na ostatný nábytkový sortiment

4.2
Vyššie uvedené zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny tovarov.

Zľavy sa nevzťahujú na špeciálne výpredajové ceny tovarov a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami poskytovanými spoločnosťou Kondela (napríklad zľavové kódy a podobne).

Zľavu si viete uplatniť pri nákupe tovaru v hotovosti, platobnou kartou alebo cez splátkovú spoločnosť Quatro.

4.3.
Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie niektorej z nákupných kariet COOP Jednota (plastovej nákupnej karty COOP Jednota Klasik alebo dočasnej (papierovej) nákupnej karty COOP Jednota Klasik) a súčasne dokladu totožnosti umožňujúceho identifikáciu držiteľa COOP karty.

4.4.
Pre uplatnenie zľavy na predajniach označených KONDELA sa preukážte svojou kartou Coop Jednota pri platení za tovar.

Pre uplatnenie zľavy na e-shope www.kondela.sk je potrebné vyplniť registračný formulár a uviesť doň EAN (čiarový) kód vašej Coop Jednota karty. Ešte pred výberom tovaru do košíka sa prihláste, zľava vám bude automaticky priznaná a odpočítaná z ceny tovaru.


5. Zľava pre držiteľov vernostnej AZET KARTY

5.1. Výhody karty

Držiteľ AZET KARTY má možnosť získať zľavu pri každom nákupe v sieti našich predajní KONDELA alebo na e-shope www.kondela.sk.

Ide o poskytnutie nasledujúcich zliav:

 • 3 % zľava na tovar v platných akciových letákoch
 • 3 % zľava na tovar pri nákupe cez e-shop www.kondela.sk
 • 3 % zľava na nákup v sieti predajní KONDELA
 • 3 % zľava na ostatný nábytkový sortiment

5.2.
Vyššie uvedené zľavy sa vzťahujú na aktuálne ceny tovarov.

Zľavy sa nevzťahujú na špeciálne výpredajové ceny tovarov a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami poskytovanými spoločnosťou Kondela (napríklad zľavové kódy a podobne).

Zľavu si viete uplatniť pri nákupe tovaru v hotovosti, platobnou kartou alebo cez splátkovú spoločnosť Quatro.

5.3.
Pre uplatnenie zľavy na predajniach označených KONDELA sa preukážte svojou AZET kartou pri platení za tovar.

Pre uplatnenie zľavy na e-shope www.kondela.sk je potrebné vyplniť registračný formulár a uviesť doň EAN (čiarový) kód vašej AZET karty. Ešte pred výberom tovaru do košíka sa prihláste, zľava Vám bude automaticky priznaná a odpočítaná z ceny tovaru.


6. Zľavový program a iné zľavy

6.1. Zľavy získané v Zľavovom programe nie je možné kombinovať s inými zľavami.

6.2. Zľavy získané v Zľavovom programe neplatia na zlacnený a akciový tovar.


7. Ochrana osobných údajov

7.1. Člen Zľavového programu potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v súvislosti s registráciou na e-shope www.kondela.sk, predovšetkým kontaktné údaje, sú pravdivé a presné.

7.2. Člen Zľavového programu potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami Zľavového programu a súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, mesto, PSČ, telefón a e-mail spoločnosťou KONDELA s.r.o., so sídlom Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovenská republika, IČO: 36 409 154, DIČ: 2020130035, IČ DPH SK: SK2020130035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č 13956 / L pre marketingové účely spoločnosti, účely Vernostného programu spoločnosti, spotrebiteľských súťaží a informovanie o dostupnosti výrobkov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.3. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

7.4. Člen Zľavového programu má právo:
- na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov za podmienok stanovených zákonom;
- obrátiť sa na spoločnosť KONDELA ako na správcu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení k náprave, ak zistí, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu povinností správcu či inej osoby, ktorá tieto údaje spracováva.

V takom prípade má člen Zľavového programu právo požadovať, aby tieto osoby:
- poskytli vysvetlenie k osobným údajom;
- sa zdržali takého konania, ktorým porušujú svoje povinnosti, odstránili takto vzniknutý stav či poskytli na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie;
- vykonali opravu alebo doplnenie osobných údajov tak, aby boli pravdivé a presné;
- zablokovali alebo zlikvidovali osobné údaje.


8. Zánik členstva

8.1. Členstvo v Zľavovom programe zaniká:
- písomnou žiadosťou člena o zrušenie členstva v Zľavovom programe
- vylúčením člena zo Zľavového programu spoločnosťou Kondela s.r.o.

8.2. Spoločnosť Kondela môže vylúčiť člena zo Zľavového programu z nižšie uvedených dôvodov:
- člen Zľavového programu uviedol v súvislosti so vznikom členstva nepravdivé alebo neúplné informácie;
- člen Zľavového programu akýmkoľvek spôsobom zneužije členstvo alebo práva z neho vyplývajúce;
- člen Zľavového programu akýmkoľvek spôsobom spôsobí akúkoľvek ujmu spoločnosti Kondela alebo samotnému Zľavovému programu, a to predovšetkým hmotnú škodu alebo nemajetkovú ujmu na dobrom mene či povesti.


9. Záverečné ustanovenie

9.1. Spoločnosť Kondela si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky členstva, rovnako ako aj Všeobecné obchodné podmienky. Akúkoľvek zmenu je však povinná okamžite zverejniť na webovej stránke www.kondela.sk. Všetky zmeny sú platné a účinné odo dňa zverejnenia týchto zmien na vyššie uvedenej webovej stránke. Nárok na poskytnutie zľavy nie je právne vymáhateľný.

9.2. Kontaktné údaje pre komunikáciu so spoločnosťou Kondela sú nasledujúce:

KONDELA s. r. o.
Závodná 459
027 43 Nižná
Slovenská republika

0850 123 234

[email protected]